Rodzaj usług i zakres działalności kancelarii adwokackiej w Olsztynie

Spread the love
>

Adwokat Olsztyn – kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria adwokacka jest miejscem, w którym zarówno klienci indywidualni jak też biznesowi mogą powierzyć specjalistom swoje sprawy z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego czy karnego. W ramach swojej działalności adwokaci reprezentują zleceniodawców przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed różnymi innymi instytucjami w przypadku wystąpienia problemów spornych.

Gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc prawną w Olsztynie?

Szeroki zakres usług oferuje Kancelaria Vis Legis w Olsztynie. Adwokat Wojciech Piłat i inni prawnicy z równie wieloletnim doświadczeniem udzielają profesjonalnej pomocy prawnej dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. W obszar ich działalności wchodzi:

 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo pracy,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo gospodarcze.

Kancelaria prawna zajmuje się również sprawami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych i problemami określającymi prawa cudzoziemców. Przed podjęciem konkretnych działań, klientowi udzielana jest darmowa wycena pomocy prawnej. To duży atut szczególnie dla klientów indywidualnych, którzy przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z pomocy prawnej poznają proponowany koszt usługi kancelarii. Na pierwszym spotkaniu adwokat proponuje formę usług doradczych lub proceduralnych, dostosowaną do potrzeb i możliwości finansowych klienta.

Fachowe porady prawne

Jednym z podstawowych zadań adwokata jest pomoc prawna w osiągnięciu korzystnego rozwiązania w sprawach cywilnych na drodze pozasądowej. Może to dotyczyć sytuacji, w której w grę wchodzą sprawy rodzinne, na przykład ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego, czy spadku. Warto też skorzystać z porad prawnych w sprawach rozwodowych na etapie przedsądowym. To upraszcza i przyspiesza następne czynności proceduralne.

Zakres usług kancelarii adwokackiej obejmuje również prawo upadłościowe. W przypadku osób fizycznych skorzystanie z porad prawnych umożliwia przeprowadzenie upadłości konsumenckiej na jak najbardziej korzystnych warunkach. Adwokat posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw finansowych doradzi jak uniknąć postępowania egzekucyjnego, a także w jaki sposób należy interpretować prawo karne skarbowe oraz pomoże w dochodzeniu odszkodowań.

Udzielanie pomocy prawnej w sprawach rodzinnych

Obejmująca swoim działaniem Olsztyn kancelaria adwokacka udzieliła już pomocy prawnej w sprawach rozwodowych znacznej liczbie mieszkańców tego miasta. Począwszy od pomysłów na zawarcie korzystnej dla obu stron ugody co do podziału majątku wspólnego, opieki nad dziećmi lub wysokości alimentów, aż po napisane pozwu i sporządzanie dla sądu kolejnych pism procesowych. Wszystkie pisma procesowe dostarczane są przez adwokata w formie ustalonej przez wymogi proceduralne i w określonych ustawowo terminach. Sprawując taką kompleksową pomoc prawną, adwokat jednocześnie daje psychiczne wsparcie osobom znajdującym się w traumatycznej sytuacji.

W niektórych przypadkach pomoc adwokata może być w postaci porady prawnej odnośnie do separacji jako alternatywy dla ostatecznego rozwodu. Daje to stronom czas na przemyślenie lub przepracowanie z psychologiem rodzinnych problemów. Prawo rodzinne stwarza taką możliwość w celu zapobiegania rozpadowi rodziny.

Kiedy przyjąć lub odrzucić spadek?

Ustawowi spadkobiercy i osoby wyszczególnione w testamencie mają czas 6 miesięcy na przyjęcie lub odrzucenie spadku. Z każdą z tych decyzji wiążą się określone konsekwencje prawne. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ewentualne długi testatora pokrywane są do wysokości otrzymanego spadku. Do takiej formy przyjęcia spadku nie jest potrzebne żadne działanie ze strony spadkobiercy. Natomiast gdy osoba decyduje się odrzucić spadek powinna uprzednio zasięgnąć porady adwokata, który wyjaśni wszystkie szczegółowe zasady, które zawiera prawo spadkowe. Istnieje bowiem zasada, że po odrzuceniu spadku w dalszej kolejności przypada on (wraz z ewentualnymi długami) dzieciom spadkobiercy. Dziedziczenie masy spadkowej obciążonej długami będzie więc również dla nich niekorzystne. Adwokat specjalizujący się w dziedzinie prawa spadkowego pomaga klientowi w wybrnięciu z takiej niekomfortowej sytuacji.

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych.

Dla podmiotów gospodarczych kancelaria adwokacka oferuje szeroki zakres usług. Przede wszystkim kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu wszelkich form działalności. Dotyczy to konstruowania umów z klientami i kontrahentami oraz innych aktów prawnych. Do ważnych zadań kancelarii adwokackiej należy sporządzanie opinii prawnych dotyczących wdrażania nowych technologii, zakupu patentów oraz nawiązywania współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Ma to na celu zabezpieczenie interesów firmy przed ewentualnymi błędnymi decyzjami. Dużą wagę dla spraw finansowych firmy ma opracowywanie projektów umów, w których wszystkie warunki będą jasno określone. Dzięki temu przedsiębiorca nie naraża się na sprawy sporne mogące prowadzić do procesów sądowych lub strat materialnych.

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi liczyć się z przepisami, które zawiera prawo skarbowe. Jeśli sprawami firmy zajmuje się kancelaria adwokacka, adwokat dobrze pokieruje działaniami związanymi z odprowadzaniem podatków. Zajmie się również interpretacją i wdrażaniem przepisów dotyczących obowiązkowych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Pomoc prawna kancelarii w zakresie spraw pracowniczych

Szczegółowe przepisy, które zawiera prawo pracy muszą być przestrzegane odnośnie do zatrudniania pracowników, ustalania wynagrodzeń, udzielania urlopów oraz zapewnienia ergonomicznych warunków w miejscu wykonywania zadań przez wszystkich członków załogi. W razie roszczeń pracowników uważających że ich prawa zostały naruszone, adwokat reprezentuje przedsiębiorcę przed sądem pracy. Dzięki jego staraniom da się uzyskać rozwiązanie polubowne lub odrzucić nieuzasadnione roszczenia pracownika o wypłatę odszkodowania.

Usługi prawne dla klientów indywidualnych

Oprócz pomocy z zakresu prawa cywilnego, kancelaria adwokacka prowadzi również sprawy karne.

W zakresie prawa karnego

Osoby które popadły w konflikt z prawem powinny włączyć do działania w ich sprawie kancelarię adwokacką. Umożliwi to rozeznanie sprawy na etapie postępowania przygotowawczego i wykonawczego.

 • ochronę interesów klienta w trakcie śledztwa,
 • udział adwokata w przesłuchaniach,
 • reprezentowanie na posiedzeniach sądu,
 • kasację lub wznowienie postępowania,
 • składanie wniosków o zawieszenie kary,
 • ubieganie się o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.

Odnośnie do uchybień w stosunku do prawa karnego skarbowego

Osoby fizyczne ponoszą odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe naruszające interesy finansowe państwa. Często wynikają one z nieznajomości przepisów lub niewłaściwej ich interpretacji. W sprawach karnych tego typu, klient uzyska w kancelarii adwokackiej fachową pomoc prawną pozwalającą na wyjaśnienie sprawy przed organami ścigania albo otrzymanie możliwie najniższego wymiaru kary.

Pomoc w zakresie prawa pracy

Relacje interpersonalne w firmach często kształtują się na niewłaściwym poziomie. Dotyczy to zarówno kontaktów między współpracownikami jak też z kadrą menedżerską. Do najbardziej dotkliwych zjawisk należy dyskryminacja, molestowanie i mobbing. Poszkodowani mogą zwrócić się do kancelarii adwokackiej w celu pomocy w postępowaniu ukierunkowanym na wykazanie przed sądem niezbitych faktów, a co za tym idzie uzyskanie należnego zadośćuczynienia. Na szczególną uwagę zasługuje prawo cudzoziemców do traktowania ich pod względem warunków zatrudnienia na równi z polskimi obywatelami.

Dlaczego warto korzystać z pomocy kancelarii prawnej w Olsztynie?

Adwokaci z tej kancelarii dokładają wszelkich starań by pomóc każdemu klientowi w osiągnięciu korzystnego rozwiązania jego problemu. Ich wysoki profesjonalizm i bogate doświadczenie zarówno w sprawach cywilnych jak też karnych, owocuje pokaźną liczbą pozytywnych rozstrzygnięć w sądach, co jest najlepszą rekomendacją.

Szczegółowe dane kontaktowe do kancelarii można znaleźć na stronie adwokaciolsztyn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *